Search

סליחה ממי?

״האדם מחפש משמעות״ אמר ויקטור פרנקל.

מאז שאני זוכרת את עצמי, אני שם מחפשת משמעות, בכל האי-בהירות ולאט לאט, לאט לאט מתחילים ניצוצות של הכרה להביא למשמעות עם נוכחות.

איך? כי אני מתעמקת.

אני לא נותנת לדברים לחלוף על פני סתם כך..

אני נוברת פנימה עד שמקבלת תשובות. התשובות שמצאתי קירבו אותי לעצמי ולגעת במעמקים שבתוך נפשי. בהתאם לכך גם המידות שלי התחדדו והתפלשו להם.

כשאני בהשתדלות להיות בחשיבה הכרתית על המחשבה שלי, על בחירת מילותי ומעשי, כשאני מתעמקת במודעות פנימה, כך אני עולה גם בדרגות הרוחניות מעלה; לאור המחשבה ההכרתית, חיי גם מתעצבים להם וניהיים לי יותר בהירים. ההקשבה היא לעצמי, במעמקי נפשי. וכך המידות שלי נעשות יותר טהורות, מדויקות, ושקולות יותר..